skip to Main Content

Prośba o ustosunkowanie się do odp. na pyt. dot. szkoleń przygotowujących urzędy gmin do Elektronicznego Obiegu Dokumentów

ZGWWP 7 stycznia 2015 r. zwrócił się z prośbą do Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego o ustosunkowanie się do odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń przygotowujących urzędy gmin do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, uzyskane od 69 gmin województwa podlaskiego. Poniżej jego treść. 

 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego prosi o ustosunkowanie się do odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń przygotowujących urzędy gmin do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, uzyskane od 69 gmin województwa podlaskiego. Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na: 

– pytania dotyczące projektu związanego z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentami
1. Kto powinien administrować systemem EZD, czy administrowanie jest przygotowane dla pracownika urzędu bez wiedzy informatycznej czy ma być to informatyk?
2. Kto sporządzał specyfikację do projektowego sprzętu, jakie były przesłanki tej specyfikacji? (2 serwery mógł zastąpić 1, laptopy do szkół są bardzo drogie.)
3. Dlaczego w projekcie nie ujęto sprzętu niezbędnego do jego funkcjonowania typu:

– specjalistyczne UPS-y,
– szafy krosownicze na serwery,
– drukarki do kodów kreskowych.
Kto poniesie koszty zakupu w/w sprzętu?
4. Jakie będą konsekwencje dla Gminy nie wdrożenia systemu w czasie?
5. Kto ponosi odpowiedzialność i jaką w przypadku niefunkcjonowania sprzętu i oprogramowania projektowego?
6. Czy istnieje możliwość przystosowania w EZD wypracowanego w urzędach obiegu dokumentów? (Chodzi o modyfikację oprogramowania poprzez dopasowanie numeracji pism, archiwizacji.)

– pytania dotyczące projektu związanego z E-edukacją, elektronicznym dziennikiem
1. Czy pracownik szkoły (administrator systemu) bez szerszej wiedzy informatycznej będzie w stanie zarządzać systemem na platformie edukacyjnej?
2. Jaka jest odpowiedzialność i kto ją ponosi w przypadku gdy użytkowany sprzęt lub oprogramowanie ulegnie awarii?
3. Do funkcjonowania e-dziennika w ramach projektu potrzebny jest bardzo dobry dostęp do internetu oraz sprzęt wysokiej jakości, kto poniesie koszty z tym związane?
4. Szkolenia dla użytkowników i administratorów e-dziennika odbywały się na platformie szkoleniowej, na której często pojawiały się błędy. Kiedy system będzie dopracowany?
5. Kto sporządzał specyfikację do projektowania sprzętu, jakie były przesłanki tej specyfikacji? (Laptopy są bardzo małe i drogie.)
6. Jakie będą konsekwencje nie wdrożenia systemu w czasie?
7. Czy dane, które będą wprowadzone do systemu będą odpowiednio zabezpieczone? Kto poniesie odpowiedzialność, jeśli przedostaną się do sieci?
8. Dlaczego nie zostali przeszkoleni wszyscy nauczyciele w każdej szkole, tylko np. 2 nauczycieli z jednej placówki?

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

W załączeniu: 
1. Odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń przygotowujących urzędy gmin do EOD, uzyskane od 69 gmin województwa podlaskiego.   pokaż

 

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 12.02.2015 r.    pokaż

Back To Top