skip to Main Content

Pismo dot. utrzymania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie wdrażania POIiŚ

12 marca 2015 r. wysłano pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako Instytucje Wdrażające w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Poniżej jego treść.

 
 
Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zdecydowanie popiera postulaty Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako Instytucje Wdrażające w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 
Uważamy, że wszelka centralizacja działań realizowanych w terenie jest błędem i prowadzi do mniej skutecznych i trafnych rozwiązań. 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego

Mirosław Lech 
 
 
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.03.2015 r.    pokaż 
Back To Top