skip to Main Content
Pismo Dot. Przekazanej Gminom Informacji Dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność

Pismo dot. przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

29 kwietnia 2015 roku wysłano pismo do Pana Mieczysława Kazimierza Baszko Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczące przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność poniżej jego treść:
 
W nawiązaniu do przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zwracam się z zapytaniem o przedstawienie planowanego sposobu wdrażania RLKS w naszym Województwie. Docierające do nas sygnały wprowadzają ogólne zamieszanie i dezinformują Lokalne Grupy Działania odnośnie komórki odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad LGD. Zgodnie z przepisami, nadzór nad Lokalnymi Grupami Działania, sprawuje Marszałek Województwa. Dotychczas czynności te wykonywał Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którym prowadzono uzgodnienia, szczególnie w zakresie zmian wymagających akceptacji właściwego Sądu rejestrowego.
Obecnie Lokalne Grupy Działania są na etapie reorganizacji, wymuszonej zmianą przepisów. Przekazana informacja o tym, że „w nowej perspektywie RLKS realizowany będzie wyłącznie w ramach regionalnych programów operacyjnych” sugeruje, że to Departament Zarządzania RPO przejmie całość spraw związanych z wdrażaniem tego instrumentu. Istotna jest więc informacja, kto w imieniu Marszałka, opiniować będzie wszystkie dokumenty związane z rejestracją stowarzyszeń
i zmianą dokumentów rejestrowych w sądzie.
Pragnę nadmienić, że dotychczasowa współpraca z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich przebiegała sprawnie. Pracownicy Departamentu posiadają specjalistyczną wiedzę
w zakresie inicjatywy LEADER, doskonale znają uwarunkowania w jakich funkcjonują LGD, są doskonale przygotowani do wdrażania nowej perspektywy, bez konieczności uczenia się od podstaw zasad wdrażania. Zdobycie takich umiejętności nie nastąpiło z dnia na dzień. Następowało to systematycznie, w ciągu całego okresu wdrażania perspektywy finansowej 2007-2013. Naturalnym wydawało się, że to właśnie DROW będzie odpowiedzialny za wdrażanie RLKS w naszym Województwie. Z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy informację, że RLKS będzie realizowany wyłącznie w ramach RPO.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, który z departamentów będzie odpowiedzialny za wdrażanie RLKS w Województwie Podlaskim, kto będzie sprawował nadzór nad stowarzyszeniami w imieniu Marszałka Województwa oraz który departament będzie prowadził procedurę wyboru LGD do wsparcia przygotowawczego i do realizacji LSR.
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 
Odpowiedz w załączeniu:  Marszałka Województwa Podlaskiego.
 

 Pismo UMWP

 
 

Back To Top