skip to Main Content
Stanowisko Dotyczące Melioracji Szczegółowych

Stanowisko dotyczące melioracji szczegółowych

24 maja 2016 r. wypracowano stanowisko dotyczące melioracji szczegółowych. Poniżej jego treść.

W dniu 24 maja 2016 r. wójtowie i burmistrzowie zgromadzeni na Kongresie Regionalnym Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, po zapoznaniu się ze stanem prac nad projektem ustawy – Prawo wodne, wnoszą o zachowanie w projekcie zapisów zaproponowanych przez Ministra Środowiska odnoszących się do powierzenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie prowadzenia spraw związanych z melioracjami szczegółowymi. W tej sprawie Kongres Regionalny Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Przekazanie prowadzenia melioracji szczegółowych samorządom gminnym będzie skutkować dalszym pogorszeniem sytuacji w tym zakresie. Nie doprowadzi także do nadrobienia wieloletnich zaległości i zaniedbań w tej bardzo istotnej dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi.

 

Mirosław Lech
Przewodniczący Zarządu Związku  Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
 

Do wiadomości:  

1.  Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2.  Jan Szyszko – Minister Środowiska

 

3.     Pan Bohdan Paszowski – Wojewoda Podlaski

 

4.     Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

5.     Sejmowa Komisja  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

6.     Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Back To Top