skip to Main Content
Wyjazd Studyjny Na Białoruś

Wyjazd studyjny na Białoruś

W dniach 15-19.05.2016 r. odbył się wyjazd studyjny na Białoruś

w którym uczestniczyło 11 wójtów i burmistrzów gmin członkowskich. Podczas 5 dniowego pobytu na Białorusi towarzyszył Ambasador RP w Mińsku Pan Konrad Pawlik i  przedstawiciele Ambasady. W trakcie pobytu odbyły się oficjalne spotkania z władzami rejonów: Miadzelskiego, Brasławskiego, Miorskiego i Ostrowieckiego. Przedmiotem spotkań było omówienie perspektyw współpracy regionalnej, m.in. w kontekście realizacji projektów transgranicznych.

 Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik wraz wójtami, burmistrzami, miejscowymi władzami oraz przedstawicielami społeczności polskiej złożył wieniec pod kolumną ku czci Konstytucji 3 maja w Leonpol.

http://minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczystosci_w_leonpolu

Back To Top