skip to Main Content
Kongres Regionalny Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Kongres Regionalny Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 24-25 maja 2016 r. w Białowieży odbył się Kongres Regionalny Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego.

Współorganizatorem Kongresu był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich, Zarząd ZGWRP oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Dariusz Piątkowski – Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Poruszano następujące zagadnienia:

– Działania samorządowe na rzecz gmin z obszarami wiejskimi i ich rozwoju – realizowane przedsięwzięcia i wyzwania związane z:

•             Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

•             komitetami i organami rządowymi, komisjami sejmowymi i senackimi,

•             innymi działaniami wzmacniającymi lobbing samorządowy.

– Prace na rzecz „Paktu dla obszarów wiejskich”  jako  elementu V filara „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

– istotne problemy samorządu związane z bieżącymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu a podejmowane i planowane inicjatywy zabezpieczające interesy i skuteczną realizację zadań samorządowych.

 

 Stanowisko w sprawie melioracji szczegółowych.

 

W dniu 24 maja 2016 r. wójtowie i burmistrzowie zgromadzeni na Kongresie Regionalnym Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, po zapoznaniu się ze stanem prac nad projektem ustawy – Prawo wodne, wnoszą o zachowanie w projekcie zapisów zaproponowanych przez Ministra Środowiska odnoszących się do powierzenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie prowadzenia spraw związanych z melioracjami szczegółowymi. W tej sprawie Kongres Regionalny Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Przekazanie prowadzenia melioracji szczegółowych samorządom gminnym będzie skutkować dalszym pogorszeniem sytuacji w tym zakresie. Nie doprowadzi także do nadrobienia wieloletnich zaległości i zaniedbań w tej bardzo istotnej dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi.

 
Mirosław Lech
Przewodniczący Zarządu Związku  Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
 
 

Do wiadomości:  

1.  Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2.  Jan Szyszko – Minister Środowiska

 

3.     Pan Bohdan Paszowski – Wojewoda Podlaski

 

4.     Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

5.     Sejmowa Komisja  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

6.     Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

 


 

Back To Top