skip to Main Content
Stanowisko Dotyczące Projektowanych Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zmian W Systemie Oświaty

Stanowisko dotyczące projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty

29 listopada 2016 r. skierowano do Minister Edukacji Narodowej stanowisko dotyczące projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty. Poniżej jego treść:
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektowanych przez MEN zmian w systemie oświaty z dnia 16 października  2016r. (w zał.) oraz opinię strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 26 października 2016 r. (w zał.).
Zwracamy uwagę, że mimo negatywnych opinii polskich samorządów oraz przedstawicieli różnych środowisk (w tym nauczycielskich) trwa pośpieszny proces legislacyjny zmierzający do wprowadzenia już w roku 2017 założonych przez Rząd zmian w systemie oświaty. Nie są one podparte szczegółową diagnozą, starannym przygotowaniem czy środkami przeznaczonymi na ten cel w budżecie państwa.
W minionych latach, kierując się wyłącznie troską o dobro naszych dzieci i młodzieży, zwracaliśmy się wielokrotnie do polskiego Rządu i Parlamentu  o wprowadzenie zmian w systemie oświaty, ale nasze postulaty dotyczyły głównie programów nauczania, awansu nauczycielskiego czy Karty Nauczyciela. Uważamy, że przygotowywane przez MEN zmiany w systemie oświaty będą szczególnie niekorzystne dla obszarów wiejskich.
Należy również wyraźnie podkreślić, że cały ciężar finansowy przeprowadzenia zakładanych zmian poniosą samorządy.
Apelujemy o rozwagę i odroczenie wejścia w życie projektowanych zmian oświatowych w Rzeczypospolitej, co pozwoli na ich solidne przygotowanie.
 
Przewodniczący Zarząd
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
W załączeniu:
1.Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektowanych przez MEN zmian w systemie oświaty z dnia 16 października 2016r.
2.Opinia strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 26 października 2016 r.
Do wiadomości:
1.Pan Bohdan Paszowski – Wojewoda Podlaski.
2.Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3.Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.
4.Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP.
5.Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
6. Media.
Stanowisko ZGWRP
Opinia
Odpowiedź na stanowisko z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym:
Pismo MEN
odpowiedz-na-opinie-uwagi-i-pytania-dot.-reformy-oswiaty

Back To Top