skip to Main Content
Gospodarka Wodno- ściekowa – Lista Wniosków

Gospodarka wodno- ściekowa – lista wniosków

W dniu 14 lutego 2017r. na konferencji prasowej Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP poinformowali o zakończonym z końcem stycznia naborze  wniosków na inwestycje w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął  listę operacji, zawierającą wnioski podmiotów po wstępnej weryfikacji.

W ramach naboru wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 118 248 074 zł. Środki dostępne dla województwa podlaskiego , to wg kursu euro w dniu rozpoczęcia naboru – 55 670 150 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów.
W załączeniu pełna lista operacji.
Lista_operacji_14_02_2017
 

Back To Top