skip to Main Content
Forum Samorządowe – 16.03.2017 R.

Forum Samorządowe – 16.03.2017 r.

16 marca 2017 r. w Warszawie w Hotelu Sangate (d. Gromada – Airport, ul. 17 stycznia 32) odbędzie się Forum Samorządowe. Celem Forum jest omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie konstytucyjnych zasad samorządności. Na Forum omawiane będą już zgłoszone opinie, propozycje i inicjatywy.
Ramowy program Forum:
11:30 – otwarcie – Marek Olszewski – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
11:40 – sytuacja samorządu – omówienie
12:00 – wystąpienia przedstawicieli związków
12:30 – Karta Samorządności podstawą dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej
12:40 – ograniczenie praw wyborczych obywateli – omówienie
13:00 – dalsze działania – lokalne i na forum ogólnopolskim – wystąpienia uczestników
ok. 15:00 – podsumowanie i zakończenie spotkania.
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez  elektroniczny system rejestracyjny dostępny na stronie:
www.obronasamorządu.pl

Back To Top