skip to Main Content
Projekt: €Utworzenie Zakładu Pracy Chronionej Dla Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Na Białorusi”

Projekt: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”


ZGWWP realizuje projekt „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Realizacja projektu trwa od maj  2017 r. do grudnia 2017 r.
Celem projektu jest wsparcie systemu pracy chronionej na Białorusi poprzez poprawę funkcjonowania szkoły specjalnej. Uczestnikami projektu  są niepełnosprawni uczniowie specjalnej szkoły – internatu  w Mołodkowiczach.
Zaplanowano następujące działania:
– wykonanie dokumentacji projektowej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na zakład meblarski;
– budowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem na zakład meblarski i dostosowaniem jej do montażu profesjonalnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli oraz prowadzenia zajęć teoretyczno- praktycznych;
– misja studyjna na Białorusi.
W dniach 17-19 lipca br. kadra projektowa odbyła pierwszą wizytę monitorującą w szkole- internat  w Mołodkowiczach.  Podczas spotkania z Panem Dyrektorem Wieczysławem Izotow i jego gośćmi:  Zastępcą  Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonu Pińskiego  Полховский Дмитрий Георгиевич,  Pani Dyrektor  Departamentu  Sportu i Turystyki  Приловская А.И., Wójtem Mołodkowicz  Курильчик А.А.  został omówiony harmonogram realizacji projektu, zobaczenie terenu pod budowę hali.  Zostały zaprezentowane efekty zrealizowanych projektów z polskiej pomocy. W dniu 18 lipca odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Rejon Pińskiego РЕБКОВЕЦ Валерий Васильевич  i jego współpracownikami gdzie omówiono założenia projektu i poszczególne etapy jego realizacji.  W dniu 19 lipca br. została podpisana umowa partnerska.

Back To Top