skip to Main Content
Podlaskie Forum Samorządowe

Podlaskie Forum Samorządowe

W dniu 29 listopada 2017 r. w Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Samorządowe, w którym uczestniczyło ok 60 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich  oraz zaproszonych gości. Głównym tematem spotkania był poselski projekt „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, który obejmuje:

  • Zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa,
  • Zmiany przepisów ustawy Kodeks wyborczy.

Dyskutowano również o problemie związanym z koniecznością odprowadzenia podatku VAT od dotacji otrzymywanych przez samorządy na projekty dotyczące OZE skierowane do mieszkańców i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych dokonywanych w ramach kontroli projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Back To Top