skip to Main Content
Projekt: "Rozwój Ekoturystyki Na Polesiu"

Projekt: "Rozwój ekoturystyki na Polesiu"

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizował w listopadzie br. w partnerstwie z Fundacją Solidarności Narodowej projekt: ”Rozwój ekoturystyki na Polesiu: miękka demokratyzacja w praktyce”. Projekt miał na celu zaznajomienie przedstawicieli rejonu pińskiego (Obwód Brzeski), z podlaskimi doświadczeniami w zakresie rozwoju i promocji turystyki zrównoważonej – przyjaznej dla przyrody i krajobrazu. Podczas sześciu dni wizyty studyjnej białoruscy uczestnicy zapoznali się z nowymi rozwiązaniami w obszarze zarządzania wiedzą i środowiskiem, niezbędnymi dla konstruowania oferty ekoturystycznej. Ponadto w ramach warsztatów, uzyskali informację nt. tworzenia ekomuzeów oraz budowy sieci gospodarstw agroturystycznych, czyli wspólnej, uzupełniającej się oferty, która przyciągnie więcej turystów. Zasadniczym celem warsztatów była dalsza implementacja w rejonie pińskim, wiedzy i kompetencji zdobytych przez uczestników wizyty studyjnej.
Warstwa szkoleniowo-teoretyczna warsztatów, została zilustrowana rzeczywistymi przykładami funkcjonowania ekoturystyki w województwie podlaskim. Wybór gospodarstw ekoturystycznych został przeprowadzony w odniesieniu do wcześniejszej identyfikacji potencjału przyrodniczo-kulturowego rejonu pińskiego. Zaprezentowane zostały takie modele gospodarstw ekoturystycznych, które później będzie można wdrażać na Polesiu.
Projekt „Rozwój ekoturystyki na Polesiu miękka demokratyzacja w praktyce” finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego realizacja jest kontynuacją dotychczasowej współpracy ZGWWP z rejonem pińskim, m.in. w ramach projektu rozwojowego realizowanego przez Związek na rzecz specjalnej szkoły-internatu w Mołotkowiczach pt.: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”.

Back To Top