skip to Main Content
Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości W Turystyce Poprzez Rozbudowę Infrastruktury Obwodu Grodzieńskiego

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego

ZGWWP dostał dofinansowanie na realizuję dwuletniego projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Projekt ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości w turystyce poprzez poprawę infrastruktury białoruskiej części Kanału Augustowskiego. W jego ramach zaplanowane zostało wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku rowerowego, biegnącego od polsko-białoruskiego przejścia granicznego „Rudawka-Lesnaja” do Grodna, wyposażenie go w infrastrukturę towarzyszącą (wiaty postojowe) oraz utworzenie i wyposażenie sezonowej wypożyczalni rowerów nad Kanałem Augustowskim. Partnerem jest Departament Sportu i Turystyki  Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
 

Back To Top