skip to Main Content
Stanowisko ZGWWP Jedynym Punktem Obrad Podkomisji Sejmu RP

Stanowisko ZGWWP jedynym punktem obrad Podkomisji Sejmu RP

22 marca 2018 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, w ramach którego jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie stanowiska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz., z późn. zm.). W posiedzeniu udział wzięli: Mirosław Lech – Przewodniczący Zarządu ZGWWP, Zenon Białobrzeski – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGWWP, Witold Liszkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGWWP. Przewodniczący Zarządu ZGWWP i dwaj wiceprzewodniczący wyjaśnili posłom problem dotykający wszystkie urzędy i instytucje publiczne w Polsce, uzasadniając stanowisko Związku. Uczestniczyli również w krótkiej dyskusji. Przedstawione argumenty zostały wsparte przez obecnych na sali przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich. Znalazły zrozumienie wśród członków Podkomisji oraz przedstawicieli Rządu. Podczas spotkania i w rozmowach po nim padły konkretne deklaracje i propozycje dalszych działań prowadzących do spowodowania nowelizacji prawa zawartego w ustawie  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Należy podkreślić, że Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspiera absolutnie prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej oraz kontrolę społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań wszelkiej władzy publicznej. Jesteśmy jednak przeciwni destrukcyjnym, pozornym działaniom, mało związanymi z ideą transparentności i kontroli a bardziej paraliżującymi działalność organów publicznych wszystkich szczebli.
Powyższe wydarzenie jest potwierdzeniem potrzeby wspólnego działania w celu poprawy obowiązującego prawa dla usprawnienia funkcjonowania naszego państwa.
Transmisja z posiedzenie Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#A1BE6BE40BE708E5C125824F0047665E
Stanowisko:
stanowisko o dostępie do inf. publicznej

Back To Top