skip to Main Content
Polska Współpraca Rozwojowa Na Białorusi 2018 R.

Polska współpraca rozwojowa na Białorusi 2018 r.

W dniu 6 grudnia 2018 w Mińsku odbyła się konferencja podsumowująca: „Polska współpraca rozwojowa na Białorusi w 2018 r.” W konferencji wzięli udział Dyrektor Departamentu Działalności Humanitarnej przy Administracji Prezydenta RB  – Walerij Skakun, a.i. Stały Przedstawiciel UNDP w RB – Zachary Taylor, Przedstawiciel UNICEF na Białorusi – Rashed Mustafa Sarwar oraz Marek Kuberski – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane  projekty rozwojowe z zakresu wspierania przedsiębiorczości, które są perspektywicznym kierunkiem działań programu Polska pomoc. Pan Mirosław Lech Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa wraz z partnerem projektu Panem Wiaczesławem Izotow – dyrektorem  Mołotkowickiej szkoły – internatu, przedstawili efekty realizowanego modułowego projektu: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi” w ramach które wybudowano i wyposażono halę produkcyjna do produkcji mebli dla osób z niepełnosprawnościami przy specjalnej szkole-internacie w Mołotkowiczach. Dzięki temu projektowi szkoła oferuje swoim podopiecznym możliwość zdobycia doświadczenia i  przygotowania do pracy zawodowej. Drugi projekt  dotyczył  wytyczenia szlaku rowerowego „August Velo”, ZGWWP realizuje go z  Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
https://minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polska_pomoc_na_bialorusi
 

Back To Top