skip to Main Content
Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

20 lutego 2019 r. skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Poniżej jego treść:
W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące  realizacji wydatków w  ramach funduszu sołeckiego ujawniają rozmaite nieprawidłowości w tym zakresie – zarówno formalne (dotyczące procedury uchwalania i składania wniosków), jak i związane z prawidłowym wydatkowaniem oraz rozliczaniem środków. Natomiast głównym problemem jest brak konkretnej regulacji wskazującej, czym są wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego, a tylko takie wydatki mogą bowiem być przedmiotem częściowego zwrotu z budżetu państwa. Uzyskanie przez gminy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wymaga bowiem poddania się rygorom procedury składania wniosków o przyznanie środków z funduszu oraz przestrzegania reguł ich wydatkowania. Kluczowe staje się zatem zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom.
W związku z powyższym gminy z województwa podlaskiego chcąc uniknąć konieczności zwrotu uzyskanych środków z budżetu państwa na realizację funduszu soleckiego w 2019 roku  proszą  o udzielenie odpowiedzi w szczególności na pytanie jakie wydatki mogą być sfinansowane ze środków tego funduszu.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej
RIO odpowiedź
 

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast