skip to Main Content
Prezes RIO – Stanisław Kazimierz Srocki – Nie żyje

Prezes RIO – Stanisław Kazimierz Srocki – nie żyje

Z wielkim żalem
przyjęliśmy  informację o śmierci
Pana
dr Stanisława Kazimierza Srockiego
twórcy i wieloletniego Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
znakomitego prawnika,
wybitnego znawcy problematyki samorządowej który chętnie służył wszystkim samorządom z pomocą w rozwiązaniu trudnych problemów. Jego wiedza i  doświadczenie pomagały w budowaniu samorządności terytorialnej
i jej finansów według najwyższych standardów.
Rodzinie i Bliskim
pragniemy złożyć kondolencje
w imieniu wszystkich gmin członkowskich
Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 
 
 

Back To Top