skip to Main Content
Spotkanie Zarządu ZGWWP Z Marszałkiem Województwa Podlaksiego

Spotkanie Zarządu ZGWWP z Marszałkiem Województwa Podlaksiego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego spotkał się w dniu 25 lutego br. w Białymstoku z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i dyrekcją Departamentu Rozwoju Regionalnego. Tematem rozmów była konieczność zdiagnozowania najważniejszych potrzeb podlaskich gmin w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
Dwa obszary wymagają szczególnej interwencji na poziomie kraju i regionów:
– zagrożone trwałą marginalizacją: małe miasta do 20 tys. mieszkańców oraz obszary wiejskie – 54 w naszym województwie;
– miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (spotkanie z przedstawicielami siedmiu takich podlaskich ośrodków odbyło się 11 lutego).
– Spotykając się z wami prowadzimy już po części nasze konsultacje społeczne z konkretnymi środowiskami, które uznajemy za istotne dla zrównoważonego rozwoju regionu – mówił podczas spotkania Artur Kosicki. – Zrównoważony rozwój inaczej wygląda z perspektywy rządu, inaczej z samorządu, także gminnego. Chcemy poznać wasze najważniejsze potrzeby, by móc zacząć działać.
– Jesteśmy reprezentantami wszystkich podlaskich gmin, pełnej różnorodności naszego województwa; mamy wieloletnie doświadczenie w samorządzie, dokładnie znamy potrzeby naszych mieszkańców – mówił Przewodniczący Zarządu ZGWWP Grzegorz Jakuć. – Nie ma co ukrywać, że to tej pory z wielu działań Regionalnego Programu Operacyjnego gminy wiejskie były wykluczone. Cieszę się, że jest szansa, by w przyszłej perspektywie to zmienić.
Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, wyjaśniła, jakie wskaźniki zdecydowały o wskazaniu 54 obszarów z województwa podlaskiego jako zagrożonych trwałą marginalizacją. To m.in. udział ludności w wieku poprodukcyjnym, saldo wymeldowań i zameldowań na pobyt stały, udział mieszkańców z wykształceniem wyższym, liczba korzystających z pomocy społecznej, PKB na mieszkańca, liczba bezrobotnych czy wysokość dochodów własnych gmin.
Wypracowane rozwiązania znajdą się w projekcie aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, której szerokie konsultacje społeczne zaplanowane są jeszcze w tym roku.
– Deklarujemy, że jeszcze w marcu przygotujemy stanowisko naszego związku. Będzie to kilka najważniejszych zagadnień, które dotyczą wszystkich gmin i na które powinny się znaleźć fundusze w przyszłym programie regionalnym – zapowiedział Grzegorz Jakuć Przewodniczący Zarządu ZGWWP.

Back To Top