skip to Main Content
Podlaska Izba Rolnicza – Konkurs – "Rolniczki Motorem Innowacji W Polsce"

Podlaska Izba Rolnicza – konkurs – "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

Podlaska Izba Rolnicza ogłosiła II edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod hasłem „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”. Celem Konkursu  jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenianie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
Do konkursu   mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (wojewódzki i krajowy).
Kandydatki zostaną ocenione według kryteriów:

  • wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
  • transferu wiedzy;
  • równoważność innowacji, głownie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
  • wykorzystania nowych metod komunikacji.

Nabór wniosków do etapu wojewódzkiego konkursu będzie prowadzony do 31 maja 2019 r . Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim będzie miejsce 18 czerwca 2019 r.
REGULAMIN KONKURSU -Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach
 

Back To Top