skip to Main Content
Ogólnopolska Konferencja €Środowisko € Nauka € Odpowiedzialność”

Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku Kampus UwB odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”, która jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego oraz do firm komunalnych zajmujących się ochroną środowiska. Głównym obszarem prezentacji i dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia związane z Gospodarką Odpadami.
Podczas konferencji, w trakcie trzech sesji tematycznych zostaną zaprezentowane:

 • diagnozy oraz kluczowe problemy dotyczące kondycji środowiska na świecie,
  w Polsce i w województwie podlaskim;
 • najnowsze rozwiązania prawne dotyczące gospodarki odpadami w miastach,
  gminach i przedsiębiorstwach;
 • możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w sferze gospodarki odpadami, przedsięwzięć OZE oraz monitoringu środowiska;
 • rozwiązania służące poprawie stanu i monitoringu środowiska w miastach i gminach.
  Omówione zostaną najlepsze przykłady innowacyjnych i proekologicznych działań
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw służących efektywnej ochronie
  i monitoringowi środowiska.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego udzielił konferencji „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” patronatu honorowego oraz jest jej partnerem.
Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco zamieszczane na stronie konferencji: http://tnijurl.com/oksno2019uwb/.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program konferencji
 
 

Back To Top