skip to Main Content
XVII Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

18 lipca br. odbyło się rozstrzygnięcie XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (etap wojewódzki), w którym biorą udział osoby prowadzące produkcję rolniczą i są ubezpieczone w KRUS. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe.
W etapie wojewódzkim XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”  za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne uznano:
1.    I miejsce Gospodarstwo Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich, z m. Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie;
2.    II miejsce Gospodarstwo Państwa Anecie i Adamowi Gąsowskim, z m. Łapy Korczaki, gm. Łapy;
3.    III miejsce  Gospodarstwo Państwa Doroty i Leszka Gosk, z m. Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego reprezentował Pan Przewodniczący Grzegorz Jakuć, który wręczył nagrodę Państwu Ewelinie i Tomaszowi Dąbrowskim, którzy we wrześniu br. zmierzą się  z laureatami z pozostałych województw w krajowym finale konkursu.

 

Back To Top