skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr  577004-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ” 
(nr sprawy 1/ZP/2019)
Ogłoszenie nr 577004-N-2019 z 2019-07-22 r.
SIWZ
Załącznik nr 1 d oSIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
 

Back To Top