skip to Main Content

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 589303-N-2019 z dnia 2019-08-28 – „Dostawa rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych”.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Informacja o unieważnieniu postepowania
 

Back To Top