skip to Main Content
Misja Studyjna – Grodno 6.12.2019r.

Misja studyjna – Grodno 6.12.2019r.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się misji studyjna do Grodna uczestniczyło w niej 10 osób: zespół projektowy,  przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich Województwa Polskiego, branża turystyczna.

Odbyło się  spotkanie polskich samorządowców z władzami Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Grodzieńskim Rejonowym Klubem Gimnastyczno – Sportowym oraz „Grodnoinvest”. Przedmiotem spotkań była problematyka rozwoju markowego produktu turystycznego „Kanał Augustowski”. Omówione zostały możliwości opracowania odpowiednich mechanizmów dla rozwoju konkurencyjnej infrastruktury turystycznej w kontekście nowego szlaku rowerowego „August Velo”. Opierając się na polskich doświadczeniach i rozwiązaniach, wskazano narzędzia
i mechanizmy rozwoju obszaru usług okołoturystycznych ukierunkowanych na zwiększenie efektu sprzężenia turystyki z pozostałą sferą gospodarczą obwodu grodzieńskiego.

Misja studyjna odbyła się w ramach realizowanego projektu: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce  poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”, współfinansowanej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Back To Top