skip to Main Content
Utworzenie Szwalniczego Zakładu Szkoleniowo € Produkcyjnego Dla Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Na Białorusi

Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo – produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 31.12.2019 r. zakończył realizację I modułu projektu:  ”Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo – produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”. Partnerem projektu jest Szkoła specjalna z internatem w Mołotkowiczach. Wartość I modułu to: 674 002,00 zł.  Projekt ukierunkowany jest na rozbudowę istniejącego modelu kształcenia zawodowego w specjalnej szkole- internacie w Mołotkowiczach, poprzez utworzenie profesjonalnego zakładu szwalniczego zwiększającego możliwości rozwoju kompetencji zawodowych niepełnosprawnych uczennic i absolwentek szkoły.

Przeprowadzono następujące działania  w projekcie:

Działanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku z przeznaczeniem na zakład szwalniczy oraz dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2019 r.

W ramach działania został ogłoszony przetarg (zgodnie z białoruskim prawodawstwem) na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany) budynku z przeznaczeniem na szkoleniowo-produkcyjny zakład szwalniczy. Budynek zostanie wzniesiony na terenie szkoły specjalnej w Mołotkowiczach.

Działanie 2: Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2019 r.

 W ramach Działania partner wykonał przyłącza wodnokanalizacyjne (na podstawie wykonanego projektu architektoniczno-budowlanego).

Działanie 3: Zapewnienie profesjonalnego wyposażenie szwalni.

Termin realizacji: lipiec – październik 2019 r.

W ramach działania zakupiono na potrzeby zakładu szwalniczego profesjonalne maszyny i urządzenia produkcyjne. Zakupiono m.in.: prasulce, stoły prasowalnicze, wytwornice pary, żelazka elektryczne, hafciarkę, guzikarkę,  krajarki, nóż taśmowy, dziurkarkę, overloki, maszyny do szycia jednoigłowe.

Działanie 4: Szkolenie zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i technik krawieckich.

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2019 r.

W dniach  26-30 sierpnia 2019 r. odbyło się szkolenie zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i technik krawieckich. Szkolenie poprowadziła znana podlaska projektantka Elwira Horosz. Szkolenie odbyło się w:  Studio Mody Elwiry Horosz, ZARZECKA Atelier. W szkoleniu uczestniczyli dyrektor szkoły oraz nauczyciele krawiectwa.

Działanie 5: Misja studyjna na Białorusi: Mołotkowicze, Pińsk.

Termin realizacji: listopad – grudzień 2019 r.

W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyła się misja studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele ZGWWP. Podczas misji  odbyło się oficjalne spotkanie z władzami Pińskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, w ramach którego dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy ZGWWP z rejonem pińskim. W spotkaniu w  szkole specjalnej w Mołotkowiczach, z udziałem władz lokalnych, pedagogów szkoły w Mołotkowiczach oraz dyrektorów placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi dyskutowano o problematyce przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnością i perspektywy rozwoju modelu zakładów pracy chronionej na bazie szkół specjalnych na Białorusi.

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie ze Szkołą specjalną z internatem w Mołotkowiczach. W latach 2017 – 2018 zrealizowano projekt: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”. W ramach działań została wybudowana hala produkcyjna z przeznaczeniem na zakład meblarski i dostosowaniem jej do montażu profesjonalnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli oraz prowadzenia zajęć teoretyczno- praktycznych. Projekt również był współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Back To Top