skip to Main Content

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

w dnia 6 lipca 2021r. w sprawie podjęcia działać w celu przeciwdziałania wzrostowi opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Back To Top