Opublikowano w kategorii Bez kategorii.

Z wielkim żalem
przyjęliśmy  informację o śmierci

Pana
dr Stanisława Kazimierza Srockiego

twórcy i wieloletniego Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
znakomitego prawnika,
wybitnego znawcy problematyki samorządowej który chętnie służył wszystkim samorządom z pomocą w rozwiązaniu trudnych problemów. Jego wiedza i  doświadczenie pomagały w budowaniu samorządności terytorialnej
i jej finansów według najwyższych standardów.

Rodzinie i Bliskim
pragniemy złożyć kondolencje

w imieniu wszystkich gmin członkowskich

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego