skip to Main Content

Spotkanie Zarządu ZGWWP z Marszałkiem Województwa Podlaksiego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego spotkał się w dniu 25 lutego br. w Białymstoku z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i dyrekcją Departamentu Rozwoju Regionalnego. Tematem rozmów była konieczność zdiagnozowania najważniejszych potrzeb podlaskich gmin w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Dwa obszary wymagają szczególnej interwencji na poziomie kraju i regionów: - zagrożone trwałą marginalizacją: małe…

Czytaj więcej

Pismo – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego pismo dot. transportu. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z zapytaniem czy PKS Nova przejmie świadczenie usług transportowych na wszystkich trasach i  w dotychczasowych godzinach wykonywanych przez firmę Arriva bus która z końcem czerwca br.…

Czytaj więcej

Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

20 lutego 2019 r. skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące  realizacji wydatków w  ramach…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy Opis…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego

20 lutego 2019 r. skierowano do Ministra Finansów stanowisko  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego. Poniżej jego treść:  W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą  o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego…

Czytaj więcej

Nie żyje Prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz miał 53 lata. W niedzielę (13 stycznia) podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został kilkakrotnie ugodzony nożem przez 27-letniego mężczyznę, mieszkańca Gdańska. O życie prezydenta Pawła Adamowicza lekarze walczyli przez wiele godzin od niedzielnego wieczora. Informacja o jego śmierci dotarła do nas w poniedziałek po godz. 14.00. Paweł Adamowicz był prezydentem stolicy Pomorza…

Czytaj więcej

XIX Ogólnopolski Dzień Ogórka

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Mieszkańcami wsi Kruszewo, Producentami Ogórków i serów z terenu Gminy Choroszcz oraz Stowarzyszeniem Kruszewskie Warzywa Herbowe serdecznie zapraszają do Kruszewa w gminie Choroszcz na XIX Ogólnopolski Dzień Ogórka. 2 września 2018 roku na terenie…

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast