skip to Main Content

Szkolenia w Kuźnicy

W dniach 7,9,10,16,17 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy odbyły się szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych  i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. Tematami szkoleń była Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym, praca metodą projektów, zorientowanie na sukces edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i…

Czytaj więcej

Szkolenie w Małym Płocku 24 październik

W dniu 24 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Małym Płocku odbyło się szkolenie nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Porytem i Małym Płocku. Tematem szkolenia była Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym. Zdjęcia w załączeniu. (zdjęcia)

Czytaj więcej

Wizyta monitorująca w Poćkunach

W dniu 20 października odbyła się wizyta monitorująca szkolenie nauczycieli w Poćkunach. W szkoleniu udział brało 17 nauczycieli ze Szkół podstawowych w Mikołajewie i Pockunach. Po przeprowadzonej kontroli przez Eksperta ds. monitoringu i ewaluacji sporządzono kartę obserwacji i raport, w których nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji szkolenia. Zdjęcia z wizyty w załączeniu. (zdjęcia)

Czytaj więcej

Spotkanie w Zbójnej

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy 17 szkół, asystenci koordynatora w placówkach oraz członkowie zespołu projektowego:

Zenon Białobrzeski – koordynator projektu,
Izabela Kolada – ekspert ds. rozliczeń,
Katarzyna Toczydłowska – ekspert ds. monitoringu i ewaluacji,
Łukasz Pruszyński – ekspert ds. promocji.

Czytaj więcej

Szkolenie w Sztabinie

W dniach 9-10 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sztabinie odbyło się szkolenie. Tematem spotkania było  Zastosowanie modelu integracji wielorakich w procesie nauczania uczenia się. (zdjęcia)

Czytaj więcej

Konferencja w Korycinie

W dniu 15 września 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki, w Korycinie odbyło się spotkanie kadry Projektu z dyrektorami 19 szkół biorących udział w Projekcie „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. W trakcie spotkania zostały podpisane umowy z asystentami koordynatora w placówkach, wyznaczono terminy spotkań kadry z rodzicami…

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast