Grodno – spotkanie z partnerem projektu ” Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”

Opublikowano w kategorii Aktualności, Projekty realizowane.

29 marca 2018 r.  Związek Gmin Wiejskich  Województwa Podlaskiego  spotkał się w Grodnie z przedstawicielami Departamentu Sportu i Turystyki podczas którego omawiano zasady współpracy i założenia  projektu:  ” Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”. Głównym celem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego – szlaku rowerowego w celu zwiększenia liczby turystów odwiedzających Białoruś. Zakładanym… Czytaj więcej »

Stanowisko ZGWWP jedynym punktem obrad Podkomisji Sejmu RP

Opublikowano w kategorii Aktualności.

22 marca 2018 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, w ramach którego jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie stanowiska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz., z późn. zm.). W… Czytaj więcej »

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”

Opublikowano w kategorii Aktualności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. Patronat Honorowy nad konkursem objął  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony… Czytaj więcej »

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego

Opublikowano w kategorii Projekty realizowane.

ZGWWP dostał dofinansowanie na realizuję dwuletniego projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Projekt ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości w turystyce poprzez poprawę infrastruktury białoruskiej części Kanału Augustowskiego. W jego ramach zaplanowane zostało wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku rowerowego,… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie zwiększeniem wydatków gmin w związku z koniecznością wnoszenia coraz wyższych opłat zastępczych przez gminę  za pobyt w domu pomocy… Czytaj więcej »