Opublikowano w kategorii Aktualności.

Z okazji Dnia Kobiet w imieniu własnym oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

wszystkim Paniom pracującym w samorządzie i jego jednostkom organizacyjnym

składam

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności

i samych pięknych dni w życiu.

Życzę, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze.

Grzegorz Jakuć

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich

Województwa Podlaskiego