Opublikowano w kategorii Aktualności, Działalność, Projekty, Projekty realizowane.

W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyła się misja studyjna na Białoruś z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Podczas misji odbyło się spotkanie polskich samorządowców z władzami rejonu pińskiego (Piński Rejonowy Komitet Wykonawczy). Przedmiotem spotkania była problematyka przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnością i perspektywy rozwoju modelu zakładów pracy chronionej na bazie szkół specjalnych na Białorusi. Główną przeszkodą zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie są stereotypy i błędne założenia co do zdolności tej grupy osób, a także nadopiekuńcze, nierzadko negatywne nastawienie społeczeństwa. W rezultacie osoby z niepełnosprawnością intelektualną tracą możliwość kształcenia, szkoleń i pełnego udziału w rynku pracy i życiu społecznym. Doświadczenia Polski pokazują jednak, że po zapewnieniu szkoleń i niezbędnego wsparcia w miejscach pracy oraz stworzeniu odpowiednich szans osoby z niepełnosprawnością mogą przynieść nieocenione korzyści konkretnemu miejscu pracy. Misja studyjna odbyła się w ramach realizowanego projektu: ” Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo – produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”, współfinansowanej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.