Opublikowano w kategorii Aktualności, Projekty realizowane.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  dostał dofinansowanie na realizuję dwuletniego  projektu: „Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo-produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”. Wartość projektu to: 1 609 042,00 zł. Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem projektu jest wsparcie systemu pracy chronionej na Białorusi poprzez poprawę funkcjonowania szkoły specjalnej.

W 2019 roku przewidziano następujące działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku z przeznaczeniem na zakład szwalniczy oraz dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę.

2. Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego.

3. Zapewnienie profesjonalnego wyposażenie szwalni.

4: Szkolenie zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i technik krawieckich.

5. Misja studyjna na Białorusi: Mołotkowicze.

W roku 2020:

1. Budowa budynku z przeznaczeniem na szwalnię i możliwością instalacji profesjonalnych maszyn i urządzeń oraz prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych z krawiectwa.

2. Montaż i przygotowanie do eksploatacji wyposażenia zakładu szwalniczego – uruchomienie produkcji.

3. Seminarium dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z udziałem władz lokalnych i centralnych.

18 czerwca br. ze Specjalną Szkołą Internat w Mołotkowiczach została podpisana umowa partnerska.

Jest to już drugi projekt realizowany w partnerstwie ze  Specjalną Szkołą Internat w Mołotkowiczach. W latach 2017-2018 została wybudowana hala produkcyjna z przeznaczeniem na zakład meblarski i wyposażona w profesjonalne maszyny.