Projekt: „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”

Opublikowano w kategorii Projekty, Projekty realizowane.

ZGWWP realizuje projekt „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Realizacja projektu trwa od maj  2017 r. do grudnia 2017 r. Celem projektu jest wsparcie systemu pracy chronionej na Białorusi poprzez poprawę funkcjonowania szkoły specjalnej. Uczestnikami projektu  są… Czytaj więcej »

Ukraiński szlak samorządności

Opublikowano w kategorii Projekty, Projekty realizowane.

  ZGWWP realizuje w Partnerstwie z Podolską Agencją Regionalnego Rozwoju i Radą Wsi Sewerynówka projekt „Ukraiński szlak samorządności” w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD). Celem projektu jest zaktywizowanie 7 gromad  żmeryńskiego rejonu w obwodzie winnickim… Czytaj więcej »

Projekt „Seniorzy w działaniu!”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Seniorzy w działaniu!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 realizowany był w okresie V-XII.2013 r.

Projekt „Edukacja nowych szans w Gminie Płaska”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Edukacja nowych szans w gminie Plaska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.