Projekt „Edukacja nowych szans w Gminie Płaska”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Edukacja nowych szans w gminie Plaska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.

Projekt „Kompetencje drogą do sukcesu”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła Faworyt projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1.

Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1.