Projekt „Seniorzy w działaniu!”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Seniorzy w działaniu!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 realizowany był w okresie V-XII.2013 r.

Projekt „Edukacja nowych szans w Gminie Płaska”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Edukacja nowych szans w gminie Plaska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.

Projekt „Kompetencje drogą do sukcesu”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła Faworyt projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1.