Projekt „Kontrola Zarządcza”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Związek zrealizował w Partnerstwie z firmą Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. projekt „Kontrola Zarządcza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II” został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Rozwój serowarni we wsi Diavaksi, wypromowanie marki „Ser z Dmanisi” i utworzenie modelowego szlaku agroturystycznego w regionach Kvemo Kartli oraz Mccheta Mtianeti w Gruzji”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Społecznym Instytutem Ekologicznym projekt „Rozwój serowarni we wsi Diavaksi, wypromowanie marki „Ser z Dmanisi” i utworzenie modelowego szlaku agroturystycznego w regionach Kvemo Kartli oraz Mccheta Mtianeti w Gruzji” w ramach Programu Pomoc Rozwojowa 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.