Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska”

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środków własnych JST.