Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

W dniu 11 lipca 2019 r. skierowano do Krzysztofa Tchórzewskiego Minister energii stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie nakładaniem na gminy nowego obowiązku, jakim jest ponoszenie opłat na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za korzystanie ze słupów, na których są zamontowane urządzenia… Czytaj więcej »

Pismo – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego pismo dot. transportu. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z zapytaniem czy PKS Nova przejmie świadczenie usług transportowych na wszystkich trasach i  w dotychczasowych godzinach wykonywanych przez firmę Arriva bus która z końcem czerwca br…. Czytaj więcej »

Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące  realizacji wydatków w  ramach… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Opublikowano w kategorii Aktualności, Bez kategorii, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy Opis… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Ministra Finansów stanowisko  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego. Poniżej jego treść:  W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą  o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego… Czytaj więcej »