Stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie zwiększeniem wydatków gmin w związku z koniecznością wnoszenia coraz wyższych opłat zastępczych przez gminę  za pobyt w domu pomocy… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz., z późn. zm.).

Opublikowano w kategorii Bez kategorii, Stanowiska.

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz., z późn. zm.). Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego postulują o pilną zmianę przepisów ustawy z… Czytaj więcej »

Stanowisko Podlaskiego Forum Samorządowego w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego stanowisko w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

22 marca 2017 r. skierowano do  Dyrektora Generalnego Białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja Białystok stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść: Mając na uwadze opracowanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział   w Białymstoku nowych zasad korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorstwa, na której są zamontowane urządzenia oświetlenia drogowego należące do gmin, w  imieniu gmin wiejskich… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

6 marca 2017 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelujemy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr. 1 pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… Czytaj więcej »