Pismo – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego pismo dot. transportu. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z zapytaniem czy PKS Nova przejmie świadczenie usług transportowych na wszystkich trasach i  w dotychczasowych godzinach wykonywanych przez firmę Arriva bus która z końcem czerwca br…. Czytaj więcej »

Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące  realizacji wydatków w  ramach… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Opublikowano w kategorii Aktualności, Bez kategorii, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy Opis… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

20 lutego 2019 r. skierowano do Ministra Finansów stanowisko  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego. Poniżej jego treść:  W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą  o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie zwiększeniem wydatków gmin w związku z koniecznością wnoszenia coraz wyższych opłat zastępczych przez gminę  za pobyt w domu pomocy… Czytaj więcej »