Stanowisko Podlaskiego Forum Samorządowego w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego stanowisko w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

22 marca 2017 r. skierowano do  Dyrektora Generalnego Białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja Białystok stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść: Mając na uwadze opracowanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział   w Białymstoku nowych zasad korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorstwa, na której są zamontowane urządzenia oświetlenia drogowego należące do gmin, w  imieniu gmin wiejskich… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

6 marca 2017 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelujemy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr. 1 pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

17 lutego 2017 r. skierowano do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa PiS, Wojewody Podlaskiego stanowisko w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzającej do zniszczenia polskiej samorządności. Poniżej jego treść: Z największym niepokojem odnotowujemy niesłuszną, bezprzedmiotową coraz bardziej rosnącą falę niechęci w stosunku do osób piastujących obecnie stanowiska organów wykonawczych gmin. W związku z zapowiadanymi… Czytaj więcej »

Spotkanie podlaskich samorządowców

Opublikowano w kategorii Aktualności, Bez kategorii, Stanowiska.

W dniu 1 lutego 2017 roku w Hotelu Leśnym w Białymstoku odbyło się spotkanie podlaskich samorządowców wójtów, burmistrzów, prezydentów na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej. W spotkaniu uczestniczyło ok 60 samorządowców. Zostało podjęte stanowisko samorządowców województwa podlaskiego w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej, dotyczących ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów w załączeniu… Czytaj więcej »