Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

Ogłoszenie nr 577004-N-2019 z dnia 2019-07-22 – „Dostawa rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Informacja z sesji otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr  577004-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ”  (nr sprawy 1/ZP/2019) Ogłoszenie nr 577004-N-2019 z 2019-07-22 r. SIWZ Załącznik nr 1 d oSIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ  

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

Ogłoszenie nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 – „Dostawa rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Informacja z Sesji otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Opublikowano w kategorii Aktualności, Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.  na „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ” (nr sprawy 1/ZP/2019) Ogłoszenie nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 r SIWZ Załącznik nr 1 d oSIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ