Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 275251-2010; data zamieszczenia 06.10.2010

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

na Przeprowadzenie diagnozy deficytów i uzdolnień uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 275251-2010; data zamieszczenia 06.10.2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2010 na Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd – lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2010 na Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd – lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…