Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr  577004-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ”  (nr sprawy 1/ZP/2019) Ogłoszenie nr 577004-N-2019 z 2019-07-22 r. SIWZ Załącznik nr 1 d oSIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ  

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

Ogłoszenie nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 – „Dostawa rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Informacja z Sesji otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Opublikowano w kategorii Aktualności, Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.  na „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ” (nr sprawy 1/ZP/2019) Ogłoszenie nr 569519-N-2019 z dnia 2019-07-12 r SIWZ Załącznik nr 1 d oSIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2014 na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski – certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…