Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2013 na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Pytania i odpowiedzi

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2013 na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…