Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne.

W dniach 5-6 lutego 2018 r. w Hotelu Cztery Pory Roku w Piliki 133 k. /Bielska Podlaskiego odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w którym uczestniczyło 95 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości był: Pan Jacek Bogucki – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski,  Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,  Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski.

Podczas dwudniowych obrad przyjęto  sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP za rok 2017, udzielono  Zarządowi absolutorium oraz przyjęto budżet na rok 2018. Dyskutowano na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili możliwości o aplikowania o środki unijne.

Sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu ZGWWP

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie

Rachunek wyników za 2017 r.

Rachunek wyników

Bilans ZGWWP za 2017 r.

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat ZGWWP za 2017 r.

Informacja dodatkowa