Misja studyjna – Mołotkowicze 28-29.11.2019 r.

Opublikowano w kategorii Aktualności, Działalność, Projekty, Projekty realizowane.

W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyła się misja studyjna na Białoruś z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Podczas misji odbyło się spotkanie polskich samorządowców z władzami rejonu pińskiego (Piński Rejonowy Komitet Wykonawczy). Przedmiotem spotkania była problematyka przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnością i perspektywy rozwoju modelu zakładów pracy chronionej na bazie szkół specjalnych… Czytaj więcej »

Gimnazjum szkoła szans

Opublikowano w kategorii Projekty.

Projekt „Gimnazjum szkoła szans” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic… Czytaj więcej »