skip to Main Content

Apel o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie województwa podlaskiego

ZGWWP dnia 22 sierpnia 2002 r. wysłał apel do Wojewody Podlaskiego Pana Marka Strzalińskiego o wystąpienie do Rady Ministrów RP z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego województwa podlaskiego. Poniżej jego treść.

Zebrani na VI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wójtowie i burmistrzowie zwracają się z prośbą do Pana Wojewody o wystąpienie do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego województwa podlaskiego w związku z długotrwałą suszą, przybierającą tragiczną postać szczególnie w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka.
Brak opadów deszczu w regionie praktycznie od miesiąca kwietnia, spowodował znaczne obniżenie plonów zbóż i II pokosu traw, a III pokos wystąpi w śladowych ilościach. Plony roślin okopowych i kukurydzy będą mocno obniżone. Trawa na znacznej części pastwisk wyschła, a zwierzęta przebywają w oborach karmione paszą przygotowaną na zimę. Produkcja mleka spadła o 30 – 50 %. Jest to szczególnie groźne w związku z tym, że rok bieżący jest rokiem referencyjnym dla producentów mleka. Nie można pozwolić, aby tak zmniejszona klęską suszy produkcja była podstawą do naliczania kwot produkcyjnych na następne lata. Województwo podlaskie to przecież „mleczne zagłębie” Polski, a susza już stawia naszych rolników w bardzo niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych regionów kraju.
Klęska suszy chwieje kondycją wszystkich rolników na terenie województwa podlaskiego. Według naszych samorządowych obserwacji, sytuacja jest na tyle poważna, że absolutnie uzasadnione jest wprowadzenie kroków nadzwyczajnych w postaci wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Apelujemy do Pana Wojewody i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o szybką reakcję, która przyniesie skuteczną pomoc rolnikom naszego województwa. Ze swojej strony samorządy deklarują wszelką współpracę w tej sprawie.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2002 r.   pokaż

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast