skip to Main Content

IV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 10-11 października 2002 r. odbyło się w Białymstoku IV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 50 osób (zaproszonych gości, przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich).

Wypracowano stanowisko w sprawie zmiany ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Został podsumowany konkurs na logo (znak graficzny) Związku. Zarząd Związku i Pani Dyrektor Agencji Turystycznej „Nowator” – Jolanta Sitko serdecznie pogratulowali uczestnikom konkursu wręczając im dyplomy. Wpłynęło 28 prac z 4 szkół z terenu województwa podlaskiego. Najlepsze prace zostały nadesłane przez: I miejsce – Kamil Jaczewski, lat 16, Publiczne Gimnazjum w Grodzisku; II miejsce – Grzegorz Jaczewski, lat 12, Publiczne Gimnazjum w Grodzisku; III miejsce – Mariusz Buziuk, lat 10, Szkoła Podstawowa w Krasnopolu. Nagroda za I i II miejsce to 2-tygodniowe kolonie letnie w Czorsztynie, za III miejsce – 2-tygodniowe kolonie letnie w Mrozach, koło Ełku. Fundatorami nagród są: Biuro Turystyczne „Invest-Nord”, Agencja Turystyczna „Nowator”, ZGWWP. Przyjęta została uchwała ustalająca logo (znak graficzny) Związku. 

 

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2002 r.   pokaż

Back To Top