skip to Main Content

Pismo skierowane do Pani Zofii Trancygier Koczuk – Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2003 r.

Pragnę poinformować, że podczas odbytego w dniach 16-17 stycznia 2003 r. w Łomży VII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, uczestnicy wiele uwagi poświęcili sprawom oświaty. Szczególnie ważne są dla nas dalsze płaszczyzny współpracy z Panią Kurator i jej Urzędem oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
Wiele pytań dotyczyło m. in. kontynuowania ministerialnego programu zakupu gimbusów. W związku z tym tematem, uprzejmie proszę Panią Kurator o spowodowanie przesłania na adres naszego biura bądź do wszystkich gmin w województwie informacji o zasadach i kryteriach przydziału tych pojazdów w roku 2003, aktualnej listy rankingowej gmin oczekujących na „gimbusa” oraz listy gmin, które autobus otrzymały w roku 2002.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20.02.2003 r.   pokaż

Back To Top