skip to Main Content

Odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20.02.2003 r.

Dziękuję za Wasze pismo z dnia 10 lutego br. Cieszy mnie fakt, że sprawy oświaty są Wam bardzo bliskie i ważne. Wyrazem tego jest choćby czas, jaki poświęcacie na każdym Forum problemom funkcjonowania szkół i placówek. Jestem przekonana, że wspólnie uda się nam wybrnąć z wielu trudnych problemów.
Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jeszcze nie przesłało nam wytycznych odnośnie opracowania materiału dotyczącego przydziału autobusów szkolnych samorządom w roku 2003. Myślę, że będą one podobne, lub nawet identyczne jak w latach ubiegłych. W odpowiednim czasie zwrócimy się do Was o uaktualnienie danych.
W roku 2002 na podstawie pisma MENiS Nr DE VII-3114-MS/RC-17/10/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. opracowaliśmy wykaz gmin województwa podlaskiego ubiegających się o przydział autobusu szkolnego w oparciu o następujące kryteria:

 • współczynnik dochodu na jednego mieszkańca w danej gminie,
 • stopa bezrobocia w poszczególnych JST,
 • liczba dowożonych uczniów do szkół w danej gminie,
 • liczba uczniów w gminie ogółem,
 • długość dziennej trasy pokonywanej przez autobus szkolny,
 • liczba szkół i oddziałów zlikwidowanych w wyniku wdrożenia reformy oświaty (racjonalizacja sieci szkolnej),
 • czy gmina otrzymała dotychczas autobus szkolny zakupiony ze środków budżetu państwa.

Biorąc powyższe kryteria MENiS pismem Nr DE VII-3114-MS/re-17-A/11/02 z dnia 02 lipca 2002 roku, przydzieliło dla województwa podlaskiego 10 autobusów szkolnych przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół ze środków rezerwy celowej budżetu państwa Nr 17 następującym gminom:

 • Gmina Nowy Dwór,
 • Gmina Trzcianne,
 • Miasto-Gmina Lipsk,
 • Gmina Kuźnica,
 • Gmina Miastkowo,
 • Gmina Raczki,
 • Gmina Grabowo,
 • Gmina Jeleniewo,
 • Gmina Filipów,
 • Gmina Czyże.

Pan Wojewoda zwrócił się z prośbą do Pani Krystyny Łybackiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu pismami Nr KO.III.203-122/02 z dnia 24 maja 2002 r., Nr FK.203-173/02 z dnia 14 sierpnia 2002 roku o dodatkowy przydział autobusów szkolnych dla mniejszości narodowych.
Pani Minister przychyliła się do prośby Pana Wojewody i przyznała ze swojej rezerwy pismami Nr DE-VII-3114-AS/10/5595/2002 z dnia 26 lipca 2002 roku, Nr DE-VII-3114-MS/rc/17-A/10/02 z dnia 28 sierpnia 2002 roku – 4 autobusy szkolne gminom:

 • Gmina Puńsk,
 • Gmina Hajnówka,
 • Gmina Narewka,
 • Gmina Orla.

W miesiącu listopadzie MENiS pismem Nr DE-VII-3114-MA/aut.szk./10/02 z 29 listopada 2002 roku poinformowało, że pojawiła się możliwość dodatkowego zakupu autobusów szkolnych do dowozu dzieci do szkół w ramach rezerwy celowej budżetu państwa Nr 17.
W oparciu o określone kryteria przez MENiS w miesiącu kwietniu 2002 roku (pismo Nr DE-VII-3114-MS/RC-17/10/02 z 29.04.2002 r.) opracowany został ranking gmin typowanych do przydziału autobusu szkolnego, które dotychczas nie otrzymały „gimbusa” ze środków budżetu państwa. Wykaz taki, podpisany przez Pana Wojewodę został przesłany do MENiS.
Uwzględniając kryteria wskazane pismem z dnia 29 listopada 2002 roku Nr-DE-VII-3114-MS/aut.szk./10/02 MENiS przyznało naszemu województwu pismem Nr DE-VII-MS/re-17/A/10/03 z 07 lutego br. – 14 autobusów szkolnych gminom:

 • Gmina Siemiatycze,
 • Gmina Turośl,
 • Miasto-Gmina Tykocin,
 • Gmina Zbójna,
 • Gmina Dziadkowice,
 • Gmina Płaska,
 • Gmina Mały Płock,
 • Gmina Sokoły,
 • Miasto-Gmina Łapy,
 • Gmina Szumowo,
 • Gmina Perlejewo,
 • Gmina Dobrzyniewo Kościelne,
 • Gmina Sidra,
 • Gmina Krypno.

Pragnę nadmienić, że typując Gminę Siemiatycze i Turośl do otrzymania autobusu szkolnego po raz drugi wzięto pod uwagę, że 21 października 2002 r. autobus szkolny w Gminie Siemiatycze uległ wypadkowi. Biorąc pod uwagę rozmiar uszkodzenia autobusu, rzeczoznawca uznał naprawdę jako ekonomicznie nieuzasadnioną.

Kataklizm, który spustoszył Gminę Turośl w dniu 04 lipca 2002 roku spowodował duże straty materialne. Gmina planowała zakup autobusu szkolnego w systemie ratalnym i na ten cel zabezpieczone były środki pieniężne w rezerwie ogólnej. W wyniku huraganu, który dotknął gminę zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej na autobus szkolny zostały przeznaczone na pomoc ludziom najbardziej poszkodowanym przez wichurę.
W związku z nie zaspokojeniem potrzeb w dowożeniu uczniów do szkół przez samorządy województwa podlaskiego, Pan Wojewoda zwrócił się pismem z dnia 12 lutego br. Nr FK.203-39/03 z uprzejmą prośbą do Pani Minister o rozpatrzenie możliwości przyznania dodatkowych 6 autobusów szkolnych następującym gminom:

 • Gmina Juchnowiec Kościelny,
 • Gmina Przytuły,
 • Gmina Poświętne,
 • Gmina Nurzec-Stacja,
 • Gmina Nowe Piekuty,
 • Miasto-Gmina Nowogród.

Autobusu szkolnego przeznaczonego do dowozu uczniów do szkół dotychczas jeszcze nie otrzymały następujące gminy:

 • Gmina Juchnowiec Kościelny,
 • Gmina Przytuły,
 • Gmina Poświętne,
 • Gmina Nurzec-Stacja,
 • Gmina Nowe Piekuty,
 • Miasto-Gmina Nowogród,
 • Gmina Turośń Kościelna,
 • Miasto-Gmina Knyszyn,
 • Gmina Szepietowo,
 • Gmina Czyżew Osada,
 • Gmina Milejczyce,
 • Miasto-Gmina Wasilków,
 • Gmina Mielnik,
 • Miasto-Gmina Czarna Białostocka,
 • Miasto-Gmina Suraż,
 • Gmina Klukowo,
 • Gmina Kołaki Kościelne,
 • Miasto-Gmina Jedwabne,
 • Gmina Rudka,
 • Gmina Bakałarzewo,
 • Gmina Wysokie Mazowieckie,
 • Miasto-Gmina Supraśl,
 • Gmina Czeremcha,
 • Gmina Wąsosz,
 • Gmina Białowieża.

Ponadto pragnę poinformować Pana Przewodniczącego, że pomimo otrzymania autobusu szkolnego zakupionego ze środków z budżetu państwa, samorządy ponownie ubiegają się o kolejny przydział.

 

Podlaski Kurator Oświaty
dr Zofia Trancygier-Koczuk

Back To Top