skip to Main Content

VIII Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 23-24 października 2003 r. odbyło się w Goniądzu VIII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział 70 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości,

wśród nich m. in.: Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Filipowicz, Podlaski Kurator Oświaty Zofia Trancygier-Koczuk, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i Współprzewodniczący Zespołu ds. oświaty Marek Olszewski. Dyskutowano na temat finansów gminnych po 1 stycznia 2004 r., czyli po bardzo prawdopodobnym wejściu w życie nowej Ustawy o dochodach JST oraz możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez gminy po 1 maja 2004 r. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Back To Top