skip to Main Content

Opinia w sprawie likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej

ZGWWP dnia 1 grudnia 2003 r. wysłał opinię do Prezesa Rady Ministrów Pana Leszka Millera w sprawie likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Poniżej jej treść.

W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie informacjami o zamierzeniach Polskiego Rządu dotyczących likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Uważamy, że jest to działanie niecelowe, a wręcz szkodliwe dla branży turystycznej w naszym kraju.                                                              
To głównie dzięki profesjonalnemu wsparciu POT-u, turystyka jest w ostatnich latach najprężniej rozwijającą się dziedziną gospodarki w województwie podlaskim, a w naszych wsiach i miasteczkach powstają nowe miejsca pracy. Samorządy gminne są żywotnie zainteresowane dalszym rozkwitem tej branży. Jesteśmy przekonani, że piękno naszego regionu i całej Polski przyciągnie do naszego kraju w najbliższych latach wiele nowych milionów turystów z Europy i świata. Wymaga to jednak mądrych i skutecznych działań promocyjnych. Przez prawie cztery lata swego istnienia doskonale te działania prowadzi i rozwija Polska Organizacja Turystyczna (mimo skromnych środków przyznawanych na ten cel z budżetu państwa), posiadająca ku temu odpowiednie struktury i fachowców. Na całym świecie skutecznie funkcjonują Narodowe Organizacje Turystyczne. W Unii Europejskiej, do której przecież wstępujemy, nie ma żadnego państwa, które nie posiadałoby wyodrębnionej struktury, zajmującej się promocją turystyki.                                                                        
Nie można też zapomnieć o wysiłku, jaki w ostatnich latach włożony został w tworzenie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Tworzone są kolejne struktury LOT-ów, a ich istnienie to nie tylko chęć „zwarcia się” organizacyjnego i promocyjnego, ale również niezbędny warunek dla pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Samorządy aktywnie uczestniczą w powstawaniu i wspierają rozwój działalności tych organizacji. Likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej przekreśli sens dotychczasowej i przyszłej pracy wielu ludzi, samorządów, firm i instytucji.                             
Apelujemy do Polskiego Rządu i Parlamentu o rzetelną analizę zysków i strat związanych z zamierzeniem likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej, aby uniknąć sytuacji, że „Polak mądry po szkodzie”.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top